sâmbătă, 24 noiembrie 2012

BAZELE


Bazele

 

 

Bazele sunt substanţe compuse in alcătuirea carora intră un metal şi una sau mai multe grupări hidroxil-OH

 

 

Ex:KOH, NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3 şi exemplele pot continua 

                              n            I

Formula generala a bazelor:M (OH)n

  

Bazele se denumesc astfel:la cuvintele “hidroxid de” se adaugă numele metalului.Dacă metalul are mai multe valenţe,se specifică şi valenţa

 

 

Proprietăţi fizice

Bazele sunt subst.solide,albe-NaOH,sau colorate

Cu(OH)2 albastru,Ni(OH)2 verde,Fe(OH)3 roşu-brun

 

Clasificarea bazelor

Bazele se clasifică după solubilitatea lor in apa:

·       Uşor solubile-NaOH

·       Greu solubile-Cu(OH)2

·       Insolubile-Al(OH)3

 

Proprietăţi chimice

 

1.    Reacţia bazelor solubile cu indicatorii:Colorează în albastru turnesolul si inroşeşte fenolftaleina

 

2.    Reacţia bazelor solubile cu oxizii acizi:

                NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

 

3.    Reacaţia bazelor solubile cu unele săruri solubile:

           FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl

 

4.    Reacţia bazelor solubile cu acizii:

                 NaOH+HCL=NaCl+H2O

 

5.    Acţiunea căldurii asupra bazelor:

                Cu(OH)2=CuO+H2O

 

Utilizări NaOH şi Ca(OH)2

 

Ø NaOH:Săpun,detergenţi,reactiv în laborator,sodă de rufe;

Ø Ca(OH)2:Văruirea caselor,rafinarea zaharului,varuirea                                                                                          pomilor,mortar de var etc.